2     Programmaverantwoording

Leeswijzer
De voortgang van de prestaties bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen?' wordt aangegeven met de volgende kleuren:

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

Prestaties die zijn afgerond of op schema liggen worden in principe niet toegelicht. Wanneer iets bijzonders te melden is of bij omvangrijke projecten wordt wel nadere informatie verstrekt. Ook indien een prestatie aandacht vraagt wordt een toelichting gegeven.