College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:

Burgemeester René Verhulst
Burgemeester René Verhulst is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (portefeuilles): Algemeen bestuurlijke zaken, Coördinerende en bevorderende rol bij strategische onderwerpen op het
gebied van de Visie Ede 2025, Integrale veiligheid.

Wethouder Harry van Huijstee
Wethouder Harry van Huijstee is lid van de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (portefeuilles): Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk gebied, Nieuwbouwprojecten, Welzijn en Wijkaanpak, Permar, Burgerparticipatie, Emancipatie en antidiscriminatie, Bedrijfsvoering.

Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins
Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins is lid van GemeenteBelangen. Zij is loco-burgemeester en verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (portefeuilles): Wmo/Awbz, waaronder voor mensen met beperking, met psychiatrische aandoening en ouderen, Werk en Participatie, Inkomen, Gezondheidszorg, Coördinatie 3 decentralisaties sociaal domein.

Wethouder Leon Meijer
Wethouder Leon Meijer is lid van de ChristenUnie. Hij is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (portefeuilles): Jeugdzorg, Sociale infrastructuur, Food, Beheer openbare ruimte (BOR), Verkeer en Vervoer, Milieu, Waterbeleid, Duurzaamheid.

Wethouder Willemien Vreugdenhil
Wethouder Willemien Vreugdenhil is lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Zij is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (portefeuilles): Arbeidsmarkt en Participatiewet, Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, Economie, Regio FoodValley, KennisAs Ede Wageningen, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen, Natuur en Landschap, Agrarische zaken.

Wethouder Johan Weijland
Wethouder Johan Weijland is lid van D66. Hij is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (portefeuilles): Grondzaken, Veluwse Poort, Maatschappelijk vastgoed, Levendig centrum, Onderwijs, Cultuur, Sport.

Gemeentesecretaris Jeroen van Delden
Jeroen van Delden is de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hij is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en vormt de verbinding tussen het college en de ambtelijke organisatie.