De activiteiten van de gemeente in 2017 waren op grond van een uitgevoerde inventarisatie niet vennootschapsbelastingplichtig. De Belastingdienst heeft hierover ten tijde van het opstellen van de programmarekening geen uitsluitsel gegeven.