Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2017

Begroting

Realisatie

Algemene uitkering

169.877

170.990

Bespaarde rente

4.077

4.080

Onvoorzien

100

0

Dividend BNG

125

178

Dividend ACV

325

260

OZB

21.669

21.837

Hondenbelasting

341

326

Toeristenbelasting

890

914

Forensenbelasting

612

748

Totaal

198.016

199.333

De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur & Organisatie. In 2017 is het budget Onvoorzien niet aangewend. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.