Hieronder in verkorte vorm de exploitatierekening en de exploitatieresultaten per programma. Voor een toelichting op de afwijkingen verwijzen wij u naar de toelichting bij de derde W-vraag bij de betreffende programmabladen in het jaarverslag. Hier treft u tevens de primitieve begroting per programma aan.

bedragen x € 1.000

Programma

Rekening 2016

Primitief 2017 

Actueel 2017

Rekening 2017

Verschil 2017

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

24.728 N

21.656 N

24.014 N

21.855 N

2.159 V

Baten

2.897 V

786 V

2.535 V

2.438 V

97 N

Saldo

21.831 N

20.869 N

21.479 N

19.417 N

2.062 V

Storting reserves

13.403 N

629 N

2.024 N

1.728 N

296 V

Onttrekking reserves

15.445 V

1.738 V

3.230 V

1.353 V

1.876 N

Saldo resultaat

19.790 N

19.761 N

20.273 N

19.792 N

482 V

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

26.555 N

23.699 N

30.862 N

28.765 N

2.097 V

Baten

5.376 V

2.450 V

5.022 V

4.731 V

291 N

Saldo

21.179 N

21.249 N

25.840 N

24.034 N

1.806 V

Storting reserves

876 N

198 N

2.273 N

2.145 N

128 V

Onttrekking reserves

1.202 V

225 V

1.078 V

774 V

305 N

Saldo resultaat

20.853 N

21.222 N

27.034 N

25.406 N

1.628 V

03 Individuele ondersteuning

Lasten

127.833 N

109.523 N

118.974 N

127.336 N

8.361 N

Baten

31.815 V

25.128 V

26.719 V

33.964 V

7.245 V

Saldo

96.018 N

84.395 N

92.255 N

93.372 N

1.117 N

Storting reserves

1.953 N

534 N

21 N

1.804 N

1.783 N

Onttrekking reserves

716 V

106 V

2.243 V

1.145 V

1.098 N

Saldo resultaat

97.255 N

84.823 N

90.033 N

94.031 N

3.998 N

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

16.014 N

16.998 N

19.249 N

22.263 N

3.015 N

Baten

10.160 V

13.359 V

13.679 V

19.335 V

5.656 V

Saldo

5.854 N

3.639 N

5.570 N

2.929 N

2.641 V

Storting reserves

1.978 N

333 N

199 N

199 N

 N

Onttrekking reserves

3.497 V

1.265 V

2.725 V

2.234 V

490 N

Saldo resultaat

4.335 N

2.707 N

3.044 N

893 N

2.151 V

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

54.352 N

59.917 N

66.410 N

95.344 N

28.935 N

Baten

43.600 V

51.102 V

60.311 V

87.802 V

27.491 V

Saldo

10.752 N

8.814 N

6.099 N

7.543 N

1.444 N

Storting reserves

14.989 N

15.128 N

21.742 N

10.474 N

11.269 V

Onttrekking reserves

14.188 V

15.397 V

20.417 V

12.233 V

8.184 N

Saldo resultaat

11.553 N

8.546 N

7.423 N

5.783 N

1.641 V

06 Veiligheid

Lasten

12.078 N

10.386 N

11.306 N

11.091 N

216 V

Baten

1.393 V

877 V

1.662 V

1.444 V

218 N

Saldo

10.685 N

9.509 N

9.644 N

9.646 N

2 N

Storting reserves

 N

 N

 N

 N

 N

Onttrekking reserves

278 V

9 V

246 V

249 V

3 V

Saldo resultaat

10.407 N

9.500 N

9.399 N

9.398 N

1 V

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

35.440 N

31.932 N

33.211 N

34.087 N

875 N

Baten

17.064 V

15.372 V

14.677 V

16.433 V

1.756 V

Saldo

18.376 N

16.560 N

18.534 N

17.654 N

880 V

Storting reserves

3.321 N

2.326 N

1.542 N

1.886 N

344 N

Onttrekking reserves

1.582 V

1.455 V

1.674 V

907 V

767 N

Saldo resultaat

20.114 N

17.432 N

18.402 N

18.633 N

231 N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

136.469 N

48.442 N

51.274 N

57.806 N

6.531 N

Baten

318.784 V

207.645 V

215.750 V

224.319 V

8.569 V

Saldo

182.315 V

159.203 V

164.475 V

166.513 V

2.038 V

Storting reserves

19.390 N

9.067 N

9.114 N

14.225 N

5.111 N

Onttrekking reserves

21.381 V

13.854 V

20.247 V

26.659 V

6.412 V

Saldo resultaat

184.307 V

163.990 V

175.608 V

178.947 V

3.339 V

Totaal

Lasten

433.469 N

322.553 N

355.300 N

398.547 N

43.246 N

Baten

431.090 V

316.720 V

340.355 V

390.465 V

50.110 V

Saldo

2.379 N

5.833 N

14.945 N

8.082 N

6.863 V

Storting reserves

55.910 N

28.215 N

36.915 N

32.461 N

4.454 V

Onttrekking reserves

58.289 V

34.048 V

51.860 V

45.554 V

6.306 N

Saldo resultaat

0

0

0

5.012 V

5.012 V