bedragen x € 1.000

Project

Startjaar krediet

Netto Krediet

Uitgaven minus Inkomsten t/m 2017

Restant Uitgaven minus Inkomsten t/m 2017

Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten vanaf 2018

Geprognoti-seerde over-of onder-schrijding per einde project

Krediet ouder dan 2 jaar 

Afsluiten ja/nee

Toelichting

A120005 Flexibele camera's

17-11-2015

40.000

34.360

5.640

0

5.640

ja

nee

A130001 IP 2016 Vervanging Openbare Ruimte

31-05-2016

0

0

0

0

0

nee

ja

IP is (grotendeels) klaar, rest van het krediet naar individuele projecten verdeeld

A130002 IP 2017 Vervanging Openbare Ruimte

20-02-2017

312.707

0

312.707

226.298

86.409

nee

nee

Deel van IP is doorgeschoven naar volgend jaar, daardoor hier nog deel van krediet beschikbaar.

A130003 IP 2018 Vervanging Openbare Ruimte

20-02-2017

2.500.000

0

2.500.000

2.500.000

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar nog niet begonnen

A130004 IP 2019 Vervanging Openbare Ruimte

20-02-2017

2.500.000

0

2.500.000

2.500.000

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar nog niet begonnen

A131001 Onderh wegen en groen Ede-Veldhuizen

19-12-2017

500.000

0

500.000

500.000

0

nee

nee

A160004 Bomenbeleidsplan 2016

22-12-2015

726.493

473.742

252.751

252.751

0

ja

nee

Temporisering van werkzaamheden vanwege uitloop werkzaamheden riool en wegen. Pas als de civiele projecten zijn afgerond, kunnen werkzaamheden groen uitgevoerd worden.

A160005 IP 2017 Plantvakken

03-03-2017

200.000

28.300

171.700

171.700

0

nee

nee

Project nog niet afgerond, rest uitvoering in 2018

A160006 Bomenbeleidsplan 2017

12-05-2017

600.000

214.434

385.566

385.566

0

nee

nee

Temporisering van werkzaamheden vanwege uitloop werkzaamheden riool en wegen en vanwege burgerparticipatie. Pas als de civiele projecten zijn afgerond, kunnen werkzaamheden groen uitgevoerd worden.

A160007 Bomenbeleidsplan 2018

12-05-2017

600.000

0

600.000

600.000

0

nee

nee

Krediet is per 2018 beschikbaar

A160008 Bomenbeleidsplan 2019

16-05-2017

600.000

0

600.000

600.000

0

nee

nee

Krediet is per 2019 beschikbaar

A160009 Bomenbeleidsplan 2020

16-05-2017

600.000

0

600.000

600.000

0

nee

nee

Krediet is per 2020 beschikbaar

A160100 Directievoering Groenprojecten

31-12-2012

0

4.509

-4.509

0

-4.509

ja

nee

A161101 Proosdijpark vervolg

20-02-2017

300.000

77.704

222.296

222.296

0

nee

nee

Project nog niet afgerond, overleg met burgers

A190005 Fietsstraat Veenendaalseweg

01-01-2015

100.000

237.807

-137.807

0

-137.807

ja

ja

Overschrijding wordt ondermeer veroorzaakt omdat er een dikkere onderlaag moest worden aangebracht dan voorzien. Overschrijding is voor een bedrag van € 96.250 afgedekt door een bijdrage vanuit Programmering, welke in R681 Egalisatiereserve kapitaallasten Verkeer is gestort.

A190006 IP 2016 Driespr-Reemst-Westenrodeweg

20-09-2016

0

59.893

-59.893

336.107

-396.000

nee

nee

Fietspaden worden aanbesteed in April 2018

A190007 IP 2016 Civiele Kunstwerken

20-09-2016

117.609

117.609

0

0

0

nee

ja

Uitgevoerd in 2016 en 2017

A190008 IP 2017 Civiele Kunstwerken

20-02-2017

48.745

48.745

0

0

0

nee

ja

Volgens planning uitgevoerd in 2017

A190102 Verkeersveilige schoolomgeving

12-04-2016

50.000

46.852

3.148

3.148

0

nee

nee

Restantbedrag zal in 2018 uitgegeven worden.

A190200 V150 Ontwerprichtlijnen fietspaden

08-12-2016

50.000

16.276

33.724

33.724

0

nee

nee

Laatste werkzaamheden zullen in het 1e kwartaal 2018 plaatsvinden.

A190201 V110 Fietspaden 1 naar 2 richtingen

08-12-2016

100.000

472

99.528

99.528

0

nee

nee

Uitvoering in 2018.

A190202 H340 SFR Ede-Veenendaal

08-12-2016

1.309.540

222.673

1.086.867

1.086.867

0

nee

nee

Het tracé tussen A30 en Station Ede-Wageningen wordt naar verwachting in 2018 gerealiseerd. In 2019 het gedeelte tussen A30 en Veenendaal.

A190203 H170 SFR Ede-Wageningen

08-12-2016

720.000

106.848

613.152

613.152

0

nee

nee

Uitgebreide participatie in 2018 en 2019 en naar verwachting onteigeningen gronden nodig.

A190204 G100 Innovaties SFR Ede-Wageningen

08-12-2016

50.000

1.620

48.380

48.380

0

nee

nee

Uitvoering gekoppeld aan A190203.

A190205 H260 N-Z fietspad Veldhuizen

08-12-2016

296.856

60.891

235.965

235.965

0

nee

nee

In 2018 wordt het tracé door Veldhuizen gerealiseerd. Onderdelen met een langere voorbereidingstijd worden een jaar later gerealiseerd.

A190207 H240 Aanrijdroutes F-tunnel Kerkweg

08-12-2016

513.000

46.478

466.523

466.523

0

nee

nee

Solitaire maatregelen worden in 2018 uitgevoerd. Maatregelen die samenhangen met andere projecten (bijv. rioleringswerkzaamheden) in 2019.

A190208 V240 Verl.maanderweg/Schaapsweg

08-12-2016

468.000

30.694

437.307

437.307

0

nee

nee

Afstemming met andere (RO-)projecten in omgeving vergt de nodige tijd. Derhalve uitvoering in 2019.

A190209 V270 Telefoonweg/De Halte

08-12-2016

113.040

14.509

98.531

98.531

0

nee

nee

Afstemming met andere projecten in omgeving vergt de nodige tijd. Derhalve uitvoering in 2019.

A190210 H150 Stationweg/Maandereind

08-12-2016

82.800

11.511

71.289

71.289

0

nee

nee

Afstemming met andere projecten in omgeving vergt de nodige tijd. Derhalve uitvoering in 2019.

A190211 H210 Stationsweg/Telefoonweg

08-12-2016

57.600

12.995

44.606

44.606

0

nee

nee

Afstemming met andere projecten in omgeving vergt de nodige tijd. Derhalve uitvoering in 2019.

A190212 H550 Hoofdweg Ederveen

09-12-2016

51.168

9.626

41.542

41.542

0

nee

nee

Uitvoering in 1e kwartaal 2018.

A190213 V220 Tooroplaan-Emmalaan

09-12-2016

115.200

13.141

102.059

102.059

0

nee

nee

Uitvoering in 2018.

A190214 V250 Molenstraat

09-12-2016

626.400

9.655

616.745

616.745

0

nee

nee

Uitvoering naar verwachting in 2e kwartaal 2018.

A190215 V10 Commandeursweg/Molenweg

09-12-2016

185.040

400

184.640

184.640

0

nee

nee

Project kon pas starten na bekend zijn voorkeurstracé SFR Ede-Wageningen. Inmiddels bekend dat dit geen onderdeel uitmaakt van SFR Ede-Wageningen. Wordt nu als solo project opgepakt. 

A190216 H10 Arnhemseweg

09-12-2016

62.500

1.359

61.141

61.141

0

nee

nee

Project wordt gelijktijdig met vervanging riolering en wegonderhoud uitgevoerd.

A190218 V100 Gezondheidscentrum Lunteren

09-12-2016

135.000

22.371

112.629

112.629

0

nee

nee

Uitvoering naar verwachting in 2e kwartaal 2018.

A190219 H460 Verlengde Maanderweg

09-12-2016

228.940

0

228.940

228.940

0

nee

nee

Project wordt gelijktijdig met vervanging riolering uitgevoerd.

A190220 H500 Hakselseweg (Rozenpl-Klaphek)

09-12-2016

154.368

0

154.368

154.368

0

nee

nee

Project wordt gelijktijdig met vervanging riolering uitgevoerd.

A190221 H440 N-Z fietspad Frankeneng

27-06-2017

92.862

16.605

76.257

76.257

0

nee

nee

Voorbereiding in 2018, uitvoering in 2019.

A190280 Fietsoversteek Emmalaan

09-02-2017

4.000.000

127.357

3.872.643

3.872.643

0

nee

nee

fietsonderdoorgang wordt voorzien na realisatie Spoorzone

A191033 Tweerichtingenfietspad Keesomstraat

25-03-2015

185.000

24.777

160.223

160.223

0

ja

nee

Dit project is onderverdeeld in 5 deelprojecten. Deelprojecten 4 en 5 zijn gerealiseerd. Deelprojecten 1, 2 en 3 hebben vertraging opgelopen vanwege moeizame onderhandelingen bij de grondverwerving. Een deel van de benodigde grond is inmiddels verkregen, een deel wordt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2018 verkregen. De definitieve ontwerpen zijn gereed, dus uitvoering kan op korte termijn daarna plaatsvinden.

A191034 Afsluiten Griftweg

01-01-2015

30.000

62.144

-32.144

0

-32.144

ja

ja

De inzet van uren voor dit project is aanzienlijk hoger dan begroot. Reden hiervoor is dat de voorbereiding en communicatie over dit project, mede door een gevoerde bezwarenprocedure en ontwerpaanpassingen, zeer intensief is geweest. Ook is de uitvoering van de werkzaamheden enkele keren aangepast vanwege schade en vandalisme. 

A191039 IP 2016 Velden, Hondekop

31-05-2016

513.705

526.887

-13.182

0

-13.182

nee

nee

Staat nog 1 opdracht die moet worden uitgevoerd

A191041 IP 2016 Laathof Garageboxen

02-06-2016

1.486

1.822

-336

0

-336

nee

ja

Onderdeel van project hondenkop

A191045 IP 2016 Nw M-brtweg-Koningstraat

20-09-2016

408.346

394.809

13.537

86.731

-73.194

nee

nee

Aantal facturen volgt nog, daarnaast fase 2 en 3 van dit project in 2018 en 2019

A191046 IP 2016 Doddendaal-Evekinkweg

20-09-2016

61.358

61.358

0

0

0

nee

ja

Project uitgevoerd

A191048 IP 2017 Hoflaan/Aalbeek e.o.

20-02-2017

675.639

58.553

617.086

439.944

177.142

nee

nee

Aanbesteding in 2018

A191050 IP 2017 Keesomstraat eo

20-02-2017

0

0

0

0

0

nee

ja

Dit project is groot onderhoud, overgezet naar exploitatie

A191053 IP 2017 Bosrand

18-05-2017

379.999

0

379.999

171.644

208.355

nee

nee

Uitvoering in 2018

A191054 IP 2017 Van Heeckerenlaan

18-05-2017

163.900

1.488

162.412

0

162.412

nee

nee

Uitvoering in 2018

A191055 IP 2017 Eikenlaan

18-05-2017

99.825

13.944

85.881

0

85.881

nee

nee

Nog 30% van het project te realiseren

A191100 N224 - Verdubbeling

31-12-2004

889.400

781.498

107.902

0

107.902

ja

ja

Subsidie is afgerekend met de provincie, kredieten N224 kunnen derhalve afgesloten worden.

A191101 N224 - Voorbereiding en planvorming

18-11-2008

890.000

796.696

93.304

0

93.304

ja

ja

Subsidie is afgerekend met de provincie, kredieten N224 kunnen derhalve afgesloten worden.

A191102 N224 - Wegdek fase 1

18-11-2008

2.150.000

1.693.282

456.718

0

456.718

ja

ja

Vrijval betreft budget dat beschikbaar is voor de aanleg van geluidreducerend asfalt. Om kapitaalvernietiging te voorkomen zal dit naar verwachting eerst in 2024 gerealiseerd worden. Bij de Perspectief 2019-2022 wordt dit benodigd budget onder de Actualisatie verwerkt t.l.v. de structurele vrijval van kapitaallasten N224.

A191103 N224 - Wegdek fase 2

18-11-2008

2.300.000

947.443

1.352.557

0

1.352.557

ja

ja

Subsidie is afgerekend met de provincie, kredieten N224 kunnen derhalve afgesloten worden.

A191104 N224 - VRI's

18-11-2008

960.000

1.003.443

-43.443

0

-43.443

ja

ja

Er zijn nog een tweetal werkzaamheden die in 2018 uitgevoerd dienen te worden. De groene golf moet aangepast worden en er dient een oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van Laarwoud gerealiseerd te worden. Deze werkzaamheden worden opgepakt nadat Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan de verkeerslichtenregeling A30 heeft voltooid. Benodigd budget € 65.000. Bij de Perspectiefnota 2019-2022 wordt dit benodigd budget onder de Actualisatie verwerkt t.l.v. de structurele vrijval van kapitaallasten N224.

A191105 N224 - Groen

18-11-2008

336.500

305.795

30.705

0

30.705

ja

ja

Subsidie is afgerekend met de provincie, kredieten N224 kunnen derhalve afgesloten worden.

A191106 N224 - Omleggen fietspad/bruggen

18-11-2008

350.000

333.805

16.195

0

16.195

ja

ja

Subsidie is afgerekend met de provincie, kredieten N224 kunnen derhalve afgesloten worden.

A191107 N224 - Dekkingsbronnen

26-11-2008

-3.790.575

-3.777.211

-13.364

0

-13.364

ja

ja

Subsidie is afgerekend met de provincie, kredieten N224 kunnen derhalve afgesloten worden.

A191108 N224 - Wegdek fase 2b

31-12-2013

700.000

443.295

256.705

0

256.705

ja

ja

Subsidie is afgerekend met de provincie, kredieten N224 kunnen derhalve afgesloten worden.

A191116 Fietspad SOMA-terrein

12-04-2016

50.000

0

50.000

50.000

0

nee

nee

Fietspad wordt in 2018 gerealiseerd binnen het project SOMA-terrein.

A191117 IP 2017 Klinkenbergerweg Hoofdontsl

27-09-2017

0

0

0

0

0

nee

nee

Uitvoering afhankelijk van ontwikkelingen Parklaan

A191118 IP 2017 Zandlaan Hoofdontsl

27-09-2017

0

0

0

0

0

nee

ja

Wordt groot onderhoud

A193012 IP 2016 W-Breukelderweg

20-09-2016

104.280

104.280

0

0

0

nee

ja

Project uitgevoerd

A193013 IP 2016 Brinkstraat Bennekom

18-05-2017

38.455

38.455

0

0

0

nee

ja

Project uitgevoerd. 

A193015 IP 2017  Molenstraat

18-05-2017

0

0

0

38.261

-38.261

nee

nee

Project in voorbereiding wordt in 2018 uitgevoerd

A193016 IP 2017 De Laar, O-Breukelderweg

27-09-2017

0

0

0

0

0

nee

Ja

Wordt groot onderhoud

A194011 IP 2017 Schaepmanstraat

18-05-2017

440.061

0

440.061

285.686

154.375

nee

nee

Uitvoering in 2018

A194108 Ruimteres.oversteek. MC Lunteren

07-04-2016

40.000

1.829

38.171

38.171

0

nee

nee

Onderhandelingen over grondruil hebben een tijdje stil gelegen, hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld, maar is nog niet onherroepelijk. Zodra het onherroepelijk is, kan het project afgerond worden.

A194109 IP 2016 Postweg

02-06-2016

312.071

312.071

0

0

0

nee

Ja

Project uitgevoerd

A194110 IP 2016 Beekhoekweg

02-06-2016

0

492

-492

0

-492

nee

Ja

Dit project is groot onderhoud, overgezet naar exploitatie

A196004 IP 2017 Pakhuisweg De Klomp

20-02-2017

0

0

0

0

0

nee

nee

Uitvoering in 2018

A196005 IP 2017 Ribesstraat

27-09-2017

113.080

2.041

111.039

111.039

0

nee

nee

Uitvoering in 2018

A198004 Overige voorzien. sportpark Otterlo

12-09-2017

310.000

272.594

37.406

0

37.406

nee

ja

A200003 IP 2017 Openbare Verlichting

20-02-2017

825.000

659.366

165.634

90.634

75.000

nee

nee

Nog één project moet worden uitgevoerd

A210114 Verkeersmaatregelen

31-12-2004

1.219.410

1.219.410

0

0

0

ja

ja

Alle verkeersmaatregelen die ten laste van dit krediet moesten komen zijn uitgevoerd.  

A210117 Fiets filevrij Ede-Veenendaal

15-06-2011

0

0

0

0

0

ja

ja

Er zijn meerdere kredieten voor Snelfietsroute Ede - Veenendaal beschikbaar gesteld. Samengevoegd met krediet A190202, zodat beschikbare middelen op 1 kredietnummer staan.

A210119 Eikenlaan maatregelen verkeersveilig

20-02-2017

100.000

100.000

0

0

0

nee

ja

Dit gedeelte van het totale project Eikenlaan is uitgevoerd, zie ook A191055. 

A210120 Diverse verkeersmaatregelen 2017

15-03-2017

95.000

0

95.000

95.000

0

nee

nee

Van de activiteitbudgetten t.b.v. de uitvoering van diverse routinematige verkeersmaatregelen en -activiteiten is nog budget benodigd voor activiteiten in 2018. 

A210200 H110 Fietsvriendelijkere VRI's

09-12-2016

50.000

19.299

30.701

30.701

0

nee

nee

Uitvoering in 2018.

A210201 V20 Verwijderen obstakels

08-12-2016

250.000

21.823

228.177

228.177

0

nee

nee

Uitvoering in 2018.

A210202 V60 verbeteren overgangen

08-12-2016

0

0

0

0

0

nee

ja

Is opgenomen onder A210201.

A210203 H250 Fietsvriendelijke V-maatregelen

09-12-2016

0

0

0

0

0

nee

ja

Is opgenomen onder A210201.

A210204 H200 Oost-west fietsroute centrum

09-12-2016

25.000

11.455

13.545

13.545

0

nee

nee

Afronding in 1e kwartaal 2018.

A210205 V260 School-thuisroutes basisscholen

09-12-2016

90.000

315

89.685

89.685

0

nee

nee

Uitvoering in 2018.

A210206 V125 Risico's voor Scootmobielers

08-12-2016

100.000

5.251

94.749

94.749

0

nee

nee

Uitvoering in 2018 in combinatie met andere projecten.

A210207 S90 Kwaliteit fietsenstallingen

09-12-2016

50.000

6.870

43.130

43.130

0

nee

nee

Uitvoering in 2018.

A210208 R80 MTB-routes

08-12-2016

74.000

73.889

111

0

111

nee

ja

Bijdrage aan Recreatie t.b.v. uitvoering MTB-routes. 

A210209 G110 Connected Bike

08-12-2016

0

0

0

0

0

nee

nee

Uitvoering in 1e halfjaar 2018.

A210400 Rec kruispunt Postweg/Westzoom L'ren

15-03-2017

1.610.000

0

1.610.000

1.610.000

0

nee

nee

Voorbereiding zal in 2018 plaatsvinden, de uitvoering is voorzien in 2019. Dit is onder voorbehoud van eventuele bestemmingsplanprocedures en grondverwerving. 

A210900 HWS-Oost

31-12-2013

1.244.487

0

1.244.487

1.244.487

0

ja

nee

Dit betreft middelen die zijn gereserveerd voor de aanpassing van de hoofdwegenstructuur Ede Oost. Deze dienen om in de toekomst flankerende maatregelen op wegen als de Klinkenbergerweg, Stationsweg, Raadhuisstraat en/of Arnhemseweg te kunnen realiseren bij de totstandkoming van de ontsluitingsstructuur Ede Oost.
Inzet is afhankelijk van ontwikkelingen Parklaan. Parklaan loopt echter verdere vertraging op. 

A210903 PB2013-2016 UVV 2015

30-11-2015

85.000

58.694

26.306

26.306

0

ja

nee

Van de activiteitbudgetten t.b.v. de uitvoering van diverse routinematige verkeersmaatregelen en -activiteiten is nog budget benodigd voor activiteiten in 2018. 

A210904 PB2014-2017 UVV 2016

02-12-2013

105.000

85.870

19.130

19.130

0

ja

nee

Van de activiteitbudgetten t.b.v. de uitvoering van diverse routinematige verkeersmaatregelen en -activiteiten is nog budget benodigd voor activiteiten in 2018. 

A211066 Integrale aanpak NS strook

13-10-2016

0

0

0

0

0

nee

nee

Verzamelnummer, vanwaar kosten worden doorgeboekt

A211100 Toegankelijkheid bushaltes fase 1en2

16-11-2007

50.000

129.000

-79.000

0

-79.000

ja

ja

Voor het toegankelijk maken van bushaltes zijn meer kosten gemaakt dan voorzien omdat enkele haltes een meer ingrijpende, en daardoor duurdere, reconstructie vergden. Naast de verhoogde trottoirband moesten ze o.a. ook toegankelijk worden gemaakt vanaf een achterliggende straat of woningen. Vanwege een maximaal subsidiebedrag per halte is hierdoor een overschrijding ontstaan.

A211110 BT Ede-West

15-06-2011

1.000.000

63.107

936.893

936.893

0

ja

nee

Er wordt momenteel een actieplan opgesteld om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in Ede-West te verduurzamen. Het actieplan zal in het 1e kwartaal van 2018 gereed zijn en bevat zowel infrastructurele als bedrijfsorganisatorische maatregelen. Uitvoering zal naar verwachting een doorlooptijd t/m 2020 hebben. 

A211113 LdVerNaties/Van Steenbweg - rotonde

31-07-2013

320.000

364.918

-44.918

5.000

-49.918

ja

nee

Na overdracht van het project kan dit krediet in 2018 afgesloten worden. 

A211117 Bevoorrading Spindop

01-01-2014

75.000

46.856

28.144

28.144

0

ja

nee

Huur/afkoop grond loopt nog.

A211900 HWS - Aan te vragen krediet

24-5-2006

925.000

0

925.000

925.000

0

ja

nee

Dit betreft de middelen die zijn gereserveerd voor de aanpassing van de hoofdwegenstructuur Ede West. De resterende middelen dienen om in de toekomst flankerende maatregelen rondom de Hakselseweg te kunnen realiseren bij de totstandkoming van de ontsluitingsstructuur Ede West.

A216102 De Klomp - Herziening VRI's

#N/B

100.000

0

100.000

0

100.000

ja

ja

De VRI's zijn in 2010 vervangen door de provincie Gelderland. Er is destijds een kostenverdeling afgesproken, waarbij de gemeente Ede een bedrag van maximaal € 100.000 zou bijdragen. Na realisatie van het project heeft de provincie echter nooit aanspraak gemaakt op een bijdrage, ondanks herhaaldelijk navragen vanuit de gemeente Ede. 

A218102 Fietsvoorz Hoenderloseweg Otterlo

05-11-2014

518.132

437.450

80.682

5.000

75.682

ja

nee

Project dient nog overgedragen te worden en er volgt nog een afrekening voor opgeslagen grond. Daarna kan het afgesloten worden. 

A221102 DCA2-Raadhuisplein/Achterdoelen 1

30-11-2015

32.500

0

32.500

0

32.500

ja

nee

Voor de DCA's wordt in 2018 een beheerplan geschreven, aan de hand hiervan wordt bepaald hoe we omgaan met de vervanging DCA's

A221103 DCA3 - Raadhuisplein / Achterdoelen

25-02-2012

32.500

0

32.500

0

32.500

nee

nee

Voor de DCA's wordt in 2018 een beheerplan geschreven, aan de hand hiervan wordt bepaald hoe we omgaan met de vervanging DCA's

A221106 DCA6 - Brouwerstraat / Telefoonweg

25-02-2012

32.500

0

32.500

0

32.500

nee

nee

Voor de DCA's wordt in 2018 een beheerplan geschreven, aan de hand hiervan wordt bepaald hoe we omgaan met de vervanging DCA's

A221107 DCA7 - Maandereng

25-02-2012

32.500

0

32.500

0

32.500

nee

nee

Voor de DCA's wordt in 2018 een beheerplan geschreven, aan de hand hiervan wordt bepaald hoe we omgaan met de vervanging DCA's

A230003 Herinrichting Marktplein

09-03-2017

1.700.000

321.947

1.378.053

1.378.053

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A230004 Vergroening en herinr Kuiperplein

26-04-2017

825.000

3.325

821.676

821.676

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A230005 Herinr Grotestraat/Maandereind

03-05-2017

1.300.000

19.905

1.280.095

1.280.095

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A230006 Voorbereidingskst herinr Kuiperplein

08-08-2017

125.000

137.584

-12.584

-12.584

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A230007 Kuiperplein-tijdelijke markt

21-11-2017

150.000

50.783

99.217

99.217

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A241101 Oranjelaan 7 - Verbouwing

23-07-2012

100.000

110.350

-10.350

0

-10.350

ja

ja

Voorbereiding is afgerond. Project wacht op nadere besluitvorming. Dit (voorbereidings)krediet kan worden afgesloten.

A241438 Prins Bernardlaan 30, Bouwkst.uitbr.

08-10-2014

1.788.177

1.788.177

0

0

0

ja

ja

Afrekening met school eind 2017 plaatsgevonden

A241439 Marnix, 1e inrichting

08-10-2014

160.182

160.182

0

0

0

ja

ja

Gerealiseerd

A241440 Kerkweg 19, renovatie gebouw

13-11-2015

450.000

346.479

103.521

103.521

0

ja

nee

De eindafrekening moet nog afgerond worden. Er ligt nog een dispuut tussen gemeente en schoolbestuur over het eindresultaat (genormeerde capaciteit). 

A241444 Voorbereidingskrediet Maandereng

05-02-2016

75.000

137.798

-62.798

3.300.000

-3.362.798

nee

nee

Hangt samen met inv.krediet bouwkosten Maandereng (€2,9mln). Start real 2018

A241447 Al Amana, uitbr 1e inr

30-03-2017

71.895

133.547

-61.652

0

-61.652

nee

nee

Uitzoeken waar overschrijding vandaan komt, collegebesluit ontbreekt deels.

A241448 Vester College 1e inr

30-03-2017

13.910

13.910

0

0

0

nee

ja

Gerealiseerd

A241449 Lodenstein College 1e inrichting

30-03-2017

70.248

70.249

-1

0

-1

nee

ja

Gerealiseerd

A241450 Lodenstein uitbreiding

20-04-2017

307.050

307.050

0

0

0

nee

ja

Gerealiseerd

A241451 Lodenstein aanpassing gebouw

20-04-2017

70.000

2.989

67.011

0

67.011

nee

nee

A241452 Paasbergschool extra lokaal

20-04-2017

60.000

60.000

0

0

0

nee

ja

Gerealiseerd

A241453 Al Almana uitbr. 1e inrichting

27-11-2017

70.994

0

70.994

70.994

0

nee

nee

Wordt in januari 2018 beschikt.

A243069 SmdB De Kraats bouw

27-11-2017

2.846.580

0

2.846.580

0

2.846.580

nee

nee

A243070 SmdB De Kraats 1e inrichting

27-11-2017

54.158

0

54.158

54.158

0

nee

nee

Wordt in januari 2018 beschikt.

A244048 SmdB Ruitenbeek bouw

27-11-2017

1.410.750

0

1.410.750

1.410.750

0

nee

nee

A246029 Schoolstraat 1 bouwkosten

19-09-2014

2.031.005

95.410

1.935.595

1.935.595

0

ja

nee

A246032 Schoolstraat 1 grondkosten

31-12-2015

412.500

409.303

3.197

0

3.197

ja

ja

A246033 Calvijnschool 1e inrichting

27-11-2017

46.080

0

46.080

46.080

0

nee

nee

Wordt in januari 2018 beschikt.

A381105 Sporthal Kenniscampus -Grond

13-11-2015

1.500.000

1.503.793

-3.793

0

-3.793

ja

nee

Tezamen met A381106 de topsporthal, project krediet eind Q3 2018 sluiten

A381106 Sporthal Kenniscampus -Opstallen

13-11-2015

7.100.000

1.773.412

5.326.588

5.326.588

0

ja

nee

Wordt in Q2 2018 opgeleverd, krediet eind Q3 2018 sluiten

A381107 Sporthal Kenniscampus -Inrichting

13-11-2015

400.000

81.505

318.495

318.495

0

ja

nee

Wordt medio 2018 opgeleverd.

A381108 Gymzaal Kerkweg/Blotenbergln1,invent

09-12-2016

70.000

58.864

11.136

11.136

0

nee

nee

Derde kwartaal 2018 project klaar.

A381109 Gymz Kerkweg/Blotenbergln,speelplein

09-12-2016

30.000

30.000

0

0

0

nee

ja

Is klaar.

A381110 Gymz Essenburg, basketbalveld

09-12-2016

150.000

7.410

142.590

142.590

0

nee

nee

Derde kwartaal 2018 project klaar.

A388001 MFA Otterlo - sport inrichting

20-09-2016

65.000

0

65.000

65.000

0

nee

nee

Er zit vertraging op het bestemmingsplan + bouwplan.

A391101 Peppelensteeg - 2e korfbalv. - topl.

18-01-2008

120.000

0

120.000

0

120.000

nee

nee

Gaat in 2018 spelen, mogelijk sporthal ipv kunstgras; dan komt gewijzigd kredietvoorstel. Nog geen besluitvorming, dus open laten.

A391115 Mixed Hockeyclub (invest.subs)

24-01-2017

400.000

396.000

4.000

0

4.000

nee

ja

Afgerond in 2017.

A398103 Otterlo - Verplaatsing sportpark

03-01-2011

1.525.703

1.517.800

7.903

0

7.903

ja

ja

A541005 Begraafplaats Ede asfaltpaden

20-09-2016

0

0

0

0

0

nee

ja

Betrof onderhoud, geen investering

A541006 Natuurbegraven Ede

07-12-2016

72.600

86.276

-13.676

0

-13.676

nee

Ja

Hogere kapitaallasten worden gedekt uit product begraven

A580001 Nwe ondergrondse restafvalcontainers

07-12-2016

1.506.000

1.232.676

273.324

273.324

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A580002 Vervanging bestaande inworpzuilen

07-12-2016

485.000

49.190

435.810

435.810

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A580003 Uitbreiding PMD containers

07-12-2016

1.022.000

950.684

71.316

71.316

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A580004 Verv minicontainers restafval

07-12-2016

1.050.000

1.315.674

-265.674

-265.674

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A580005 Maatwerk tbv hoogbouw/appartementen

07-12-2016

464.000

246.521

217.479

217.479

0

nee

nee

Afronding in 2018.

A590104 Grondstromen

31-12-2005

0

72.224

-72.224

0

-72.224

ja

nee

Onduidelijk of er nog factuur komt. Wordt in 2018 gesloten

A594100 Westzoom - Haverkamp

15-03-2012

0

475

-475

-475

0

ja

nee

Werken voor derden, bekijken wat nog verrekend moet worden

A594101 Westzoom - Zandscheer

15-03-2012

0

24.204

-24.204

-24.204

0

ja

nee

Werken voor derden, bekijken wat nog verrekend moet worden

A620003 Gemeentelijk landschapsbeh.2016-2019

07-04-2016

70.000

83.717

-13.717

120.000

-133.717

nee

nee

Loopt mee met subsidie van provincie. Komt ook meer subsidie

A620004 Herstel cultuurhistorische elementen

28-06-2016

37.750

26.272

11.478

11.478

0

nee

nee

Project is lopende

A620106 Uit Maatregel Beheerplan Natuur 2000

01-01-2015

25.000

0

25.000

0

25.000

ja

nee

Zou in zomer 2017 een besluit komen en dan uitvoer. Is niet gebeurd - budgethouder vanwege prive omstandigheden iet bereikbaar. Daarom nog niet sluiten

A621002 Landgoed Kernhem, Slijpkruikgebied

10-03-2016

80.000

98.348

-18.348

50.000

-68.348

nee

nee

Overschrijding is niet verklaarbaar op dit moment. Budgethouder is langdurig afwezig

A624100 Goudsberg - Recreatief attractiepunt

31-12-2013

125.000

125.000

0

0

0

ja

nee

Afstemmen met projectleider of klaar is. Langere tijd afwezig. Wordt in 2018 helder

A628101 RWZI Otterlo

05-11-2014

188.403

187.765

638

0

638

ja

ja

moet afgesloten worden

A631035 Frisokazerne - Afronding herontw.

31-12-2015

125.000

124.227

773

0

773

ja

ja

Afsluiten krediet 

A631039 Gymz Essenburg, opknappen gymlokaal

09-12-2016

370.000

13.814

356.186

356.186

0

nee

nee

A638003 Pompgebouw RWZI

26-01-2016

0

638

-638

0

-638

nee

ja

moet afgesloten worden

A671001 KennisAs Bakens

18-08-2016

150.000

0

150.000

150.000

0

nee

nee

Investeringen ihkv KennisAs

A671002 KennisAs Parklaan

18-08-2016

2.300.000

0

2.300.000

2.300.000

0

nee

nee

Investeringen ihkv KennisAs

A671003 KennisAs Short Stay

18-08-2016

250.000

0

250.000

250.000

0

nee

nee

Investeringen ihkv KennisAs

A681003 Verbouwing Kuiperplein 31

14-12-2016

200.000

53.308

146.692

0

146.692

nee

nee

Project in on hold gezet. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (dit onderzoek wordt NIET betaald vanuit dit krediet). Daarom geen prognose wanneer uitgaven te verwachten.

A681004 Woonwagen Valkenberg 1 Kernhem

22-02-2017

110.000

116.611

-6.611

0

-6.611

nee

ja

Woonwagen is geleverd en voldaan. Kan worden afgesloten.

A681005 Revitalisering zwembad De Peppel

13-04-2017

3.600.000

110.510

3.489.490

3.489.490

0

nee

nee

Wordt in Q2 2019 opgeleverd, krediet eind 2019 te sluiten

A681006 SPP Hoekelum - kunstgrasveld toplaag

27-06-2017

250.000

195.270

54.730

54.730

0

nee

nee

Tezamen met krediet A681007 een geheel kunstgrasveld. In Q1 2018 vindt de laatste facturatie plaats. Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. In q1 2018 wordt project volledig afgerond.

A681007 SPP Hoekelum - kunstgr onderbouw

27-06-2017

200.000

200.000

0

0

0

nee

nee

Tezamen met krediet A681006 een geheel kunstgrasveld. In Q1 2018 vindt de laatste facturatie plaats. Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. In q1 2018 wordt project volledig afgerond.

A681008 Sanitair renovatie bouwdeel A

27-06-2017

185.000

52.331

132.669

132.669

0

nee

nee

Afronding 2018. Nog onduidelijkheid over 1e / 2e termijn. Zie concept-memo ML.

A681009 Aankoop grond inz Gebouw 27

01-09-2017

193.000

193.000

0

0

0

nee

ja

Hoort bij A681011; afsluiten omdat het alleen grond betreft.

A681010 Aankoop opstal Gebouw 27

01-09-2017

57.000

57.178

-178

0

-178

nee

nee

Hoort bij A681011; oplevering in 2018, daarom nog niet afsluiten.

A681011 Restauratie Gebouw 27

01-09-2017

614.000

46.133

567.867

567.867

0

nee

nee

Vindt in 2018 plaats. Oplevering Q2 2018, sluiten krediet rond Q2 2019 (ivm garantietermijn). Ten behoeve van de restauratie is subsidie verleend aan de gemeente Ede. 

A681012 Buitenruimte Gebouw 27

01-09-2017

60.500

757

59.744

59.744

0

nee

nee

Vindt in 2018 plaats. Oplevering Q2 2018, sluiten krediet rond Q2 2019 (ivm garantietermijn). Ten behoeve van de restauratie is subsidie verleend aan de gemeente Ede. 

A681017 Woonwagen Dirkeweideweg 12

27-11-2017

100.000

356

99.644

99.644

0

nee

nee

Woonwagen is besteld, wordt in 2018 geleverd.

A685001 SPP Harskamp - kunstgrasveld toplaag

27-06-2017

250.000

169.603

80.397

80.397

0

nee

nee

Tezamen met krediet A685002 een geheel kunstgrasveld. In Q1 2018 vindt de laatste facturatie plaats. Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. In q1 2018 wordt project volledig afgerond.

A685002 SPP Harskamp - kunstgr onderbouw

27-06-2017

200.000

200.000

0

0

0

nee

nee

Tezamen met krediet A685001 een geheel kunstgrasveld. In Q1 2018 vindt de laatste facturatie plaats. Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. In q1 2018 wordt project volledig afgerond.

A688001 MFA Otterlo - grondverwerving

20-09-2016

576.000

1.820

574.180

574.180

0

nee

nee

Grond is nog niet overgedragen. Afhankelijk van bestemmingsplan wanneer overdracht plaats vindt.

A688002 MFA Otterlo - opstallen

20-09-2016

3.431.445

70.491

3.360.955

3.360.955

0

nee

nee

Zolang geen overdracht grond, kan VG niet bouwen. Planvorming loopt 2018/2019.

A688004 Grond sportpark Otterlo

20-06-2017

1.333.982

1.333.982

0

0

0

nee

ja

A688005 Kunstgras sportpark Otterlo

20-06-2017

220.000

218.084

1.916

0

1.916

nee

ja

A688006 Grondcompensatie sportpark Otterlo

27-06-2017

275.926

222.000

53.926

0

53.926

nee

ja

Afwaardering activa naar marktwaarde bij afsluiten

A750000 R&T Mountainbike paden

27-07-2017

150.000

0

150.000

150.000

0

nee

nee

A900540 FV - OLT-Algemeen/participatieproces

01-08-2013

0

92.525

-92.525

-92.525

0

ja

nee

afwikkeling via reserve cofinanciering

A900542 FV - OLT-Groenrestauratie

19-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

A900543 FV - OLT-Theaterfaciliteiten

19-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

A991123 Meubilair verbouwing 2016

10-03-2016

215.000

333.388

-118.388

0

-118.388

nee

ja

A991124 Plaatsen extra paslezers

11-07-2016

30.000

17.541

12.459

0

12.459

nee

nee

A991125 Camerabewakingssysteem

11-07-2016

165.000

38.122

126.878

126.878

0

nee

nee

Verbouwing Burgerzaken

A991126 Bouwkundige aanpassing Raadhuis D0

11-07-2016

251.000

337.545

-86.545

0

-86.545

nee

nee

Verbouwing Burgerzaken

A991127 Inrichting o.a. balies Raadhuis D0

11-07-2016

232.000

6.186

225.814

225.814

0

nee

nee

Verbouwing Burgerzaken

A991128 Verbouwing Doelen A0 bouw

09-02-2017

145.000

102.023

42.977

0

42.977

nee

ja

A991129 Verbouwing Doelen A0 installaties

09-02-2017

85.000

77.386

7.614

0

7.614

nee

ja

A991130 Verbouwing Doelen A0 meubilair

09-02-2017

145.000

107.052

37.948

0

37.948

nee

ja

A991131 Aanpassing Aula Ede

20-06-2017

363.000

5.963

357.037

357.037

0

nee

Nee

Gesprekken met belanghebbenden lopen nog

A991132 Upgrade werkkamer burgemeester

26-07-2017

12.000

6.255

5.745

0

5.745

nee

ja

A991133 Verbouwing Raadhuis A304 (Raad)

26-07-2017

25.000

8.972

16.028

16.028

0

nee

nee

Verlichtinginstallatie moet nog worden afgewerkt.

A991134 Meubilair Raadhuis A304 (Raad)

26-07-2017

25.000

26.602

-1.602

0

-1.602

nee

ja

Gezien bedrag geen toelichting

A991135 Aanp bouwk installaties Raadhuis D0

02-11-2017

215.000

10.682

204.318

204.318

0

nee

nee

Verbouwing Burgerzaken

A991136 ICT aanpassing Raadhuis D0

02-11-2017

82.000

26.234

55.766

55.766

0

nee

nee

ICT-deel verbouwing burgerzaken. Q1 afronden.

A991137 Koeling servers en verlichting Werf

21-11-2017

45.000

9.824

35.176

35.176

0

nee

nee

A991138 Luchtbehandeling archief Raadhuis

21-11-2017

20.000

0

20.000

20.000

0

nee

nee

A991139 Klimaatinstallatie KCC Doelen A3

21-11-2017

15.000

8.297

6.703

6.703

0

nee

nee

A991200 Kantoormeubilair - vervanging

30-11-2015

95.000

79.288

15.712

0

15.712

ja

ja

A992102 Postregistratie

30-11-2014

400.000

322.957

77.043

0

77.043

ja

ja

A992108 Beveiliging

30-11-2014

28.000

19.525

8.475

0

8.475

ja

ja

A992113 Actieve netwerkcomponenten

29-10-2009

412.000

248.967

163.033

0

163.033

ja

ja

A992167 GBI beheersoftware Groen en Wegen

01-01-2015

64.000

0

64.000

0

64.000

ja

ja

Voor ICT gerelateerde projecten dient eerst een business-case te zijn; vervolgens loopt krediet via BIAS

A992170 ISA4ALL

20-01-2015

30.000

47.702

-17.702

0

-17.702

ja

ja

A992182 DG Dialog Topogr.Wordt DG Dialog BGT

20-01-2015

62.000

0

62.000

0

62.000

ja

ja

Voor ICT gerelateerde projecten dient eerst een business-case te zijn; vervolgens loopt krediet via BIAS

A992194 Trobit Uitvaartsuite

20-01-2015

25.000

0

25.000

0

25.000

ja

ja

Voor ICT gerelateerde projecten dient eerst een business-case te zijn; vervolgens loopt krediet via BIAS

A992257 Kop van het Proces fase 2 (3D)

12-11-2015

119.670

82.811

36.859

0

36.859

ja

ja

A992258 Optimalisatie BUR+koppeling (3D)

12-11-2015

29.000

1.480

27.520

0

27.520

ja

ja

A992259 Invoering DMS (3D)

12-11-2015

93.500

3.900

89.600

0

89.600

ja

ja

A992260 Impl.datacenterapparatuur - Fase 1

11-12-2015

403.000

329.883

73.117

0

73.117

ja

ja

A992261 Platform Exchange-migratie Ede

30-11-2015

100.000

31.791

68.209

0

68.209

ja

ja

A992262 Inrichten Stretched Datacenter

30-11-2015

343.000

589.627

-246.627

0

-246.627

ja

ja

Roadmap

A992263 Upgrade VDI-desktopomgeving Ede

30-11-2015

156.000

169.604

-13.604

0

-13.604

ja

ja

Roadmap

A992264 Implementatie XenMobile

11-12-2015

26.000

87.777

-61.777

0

-61.777

ja

ja

Scope-uitbreiding

A992265 Back-up strategie ontwikkelen

11-12-2015

200.000

508.666

-308.666

0

-308.666

ja

ja

Roadmap

A992266 Upgrade Linux-servers

11-12-2015

30.000

0

30.000

0

30.000

ja

ja

A992267 Upgrade Servicedesk-applicatie

11-12-2015

50.000

45.144

4.856

0

4.856

ja

ja

A992270 Platform Exchange-migratie OddV

03-12-2015

30.000

21.831

8.169

0

8.169

ja

ja

A992272 Vervangen bouwdeelswitches

05-02-2016

100.000

88.715

11.285

0

11.285

nee

ja

A992276 Wet datalekken/besch.per.gegevens

18-08-2016

100.000

14.015

85.985

0

85.985

nee

ja

A992277 Intranet aanschaf en implementatie

18-08-2016

200.000

56.902

143.098

143.098

0

nee

nee

Livegang intranet jan/feb 18.

A992278 CRM software

18-08-2016

45.000

14.853

30.147

30.147

0

nee

nee

Afronding ca. april 2018

A992279 Vervanging thin clients;1ste trache

30-08-2016

333.000

351.984

-18.984

0

-18.984

nee

ja

Meer devices aangeschaft dan verwacht.

A992280 2016-0094 Vast-mobiel migratie

08-11-2016

255.000

239.196

15.804

0

15.804

nee

ja

A992281 2016-0114 Updaten AntwoordPlus

14-11-2016

175.051

176.336

-1.285

0

-1.285

nee

ja

Afwijking binnen marge.

A992282 Verbouwing Doelen A0 ICT

09-02-2017

45.000

19.051

25.949

0

25.949

nee

ja

A992283 Beveiligde email en DROP

03-03-2017

200.000

23.400

176.600

0

176.600

nee

ja

A992284 RO beheer

03-05-2017

47.500

5.590

41.910

0

41.910

nee

ja

A992285 Optimalisatie financiele waardeketen

04-05-2017

100.000

41.724

58.276

58.276

0

nee

nee

A992286 GBA & KvK koppeling en FinBox

04-05-2017

24.500

0

24.500

0

24.500

nee

ja

A992287 Private Cloud sharefile

02-06-2017

75.000

22.406

52.594

52.594

0

nee

nee

Afronding in 1e kwartaal 2018.

A992288 2016-0261 vervanging WiFi-structuur

02-06-2017

120.000

108.862

11.138

0

11.138

nee

ja

A992289 2016-0070 Zaakgericht werken

20-06-2017

575.000

122.291

452.709

452.709

0

nee

nee

Afronding in 4e kwartaal 2018.

A992290 Toestel geavanceerd 2017

18-07-2017

360.000

379.909

-19.909

0

-19.909

nee

ja

Meer toestellen aangeschaft dan verwacht.

A992291 Toestel eenvoudig 2017

12-07-2017

65.000

66.743

-1.743

0

-1.743

nee

ja

Afwijking binnen marge.

A992292 2017-0084 Verbouw raadzaal A304 ICT

25-07-2017

40.000

58.899

-18.899

0

-18.899

nee

ja

A992293 Digibord werkkamer burgemeester

26-07-2017

10.000

6.254

3.746

0

3.746

nee

ja

A992294 2017-0097 Hardware OTAP

26-07-2017

152.000

178.097

-26.097

0

-26.097

nee

ja

A992295 E-HRM

05-12-2017

300.000

57.735

242.265

242.265

0

nee

nee

Per 1.1.2019 moet het nieuwe eHRM live zijn.

A992296 2017-2020 Verv Toegangbeheersyst.

05-09-2017

250.000

28.000

222.000

222.000

0

nee

nee

A992297 2016-0301 Online Positionering OPEN

05-09-2017

200.000

17.760

182.240

182.240

0

nee

nee

A992298 2017-0088 Nagios Enterprise

14-09-2017

50.000

33.132

16.868

0

16.868

nee

ja

A992299 2016-0318 Beveiliging mobile devices

27-09-2017

145.000

5.774

139.226

139.226

0

nee

nee

A992300 Beeldschermen Wijkposten

02-10-2017

120.000

125.107

-5.107

0

-5.107

nee

ja

Afgerond, iets duurder dan verwacht. Dekking komt uit wijkregie-algemeen

A993104 Bedrijfsauto's L&V 2016

12-04-2016

432.899

510.455

-77.556

0

-77.556

nee

ja

Plan voor het wagenpark uit 2016 zijn aangeschaft

A993105 Bedrijfsauto's L&V 2017

20-02-2017

520.787

111.504

409.283

374.697

34.586

nee

nee

Deel van de wagens uit het plan voor 2017 moeten nog aangeschaft worden

A993106 Bedrijfsauto's L&V 2018

20-02-2017

334.540

0

334.540

334.540

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar nog niet begonnen

A993107 Bedrijfsauto's L&V 2019

20-02-2017

241.458

0

241.458

241.458

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar nog niet begonnen

A993108 Bedrijfsauto's L&V 2020

20-02-2017

89.132

0

89.132

89.132

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar nog niet begonnen

A993109 Laadpaalinfrastructuur Werf

03-03-2017

45.000

44.561

439

0

439

nee

Ja

Project uitgevoerd

A540001 Meubilair begraafplaatsen

19-12-2017

265.500

0

265.500

0

265.500

nee

Nee

Aanschaf meubilair op jaargrens gebeurd, deel in 2017 binnen gekomen deel 2018

A210121 Verv Verkeerregelinstallaties 17

31-12-2017

255.000

79.682

175.318

0

175.318

nee

Nee

Uitvoering op basis van plan in 2017 en 2018

93.825.802

33.989.986

59.835.815

56.835.839

2.999.976