De gemeente Ede beschikt op basis van een actief aankoopbeleid in het verleden over een ruime hoeveelheid bouwgrond voor bedrijven en woningen. De aandacht is erop gericht deze bouwgrond op de markt te brengen zodanig dat ontwikkelingen daarop bijdragen aan de huidige en de toekomstige behoefte van bewoners en bedrijven van Ede en de regio. De gemeente is terughoudend met het verwerven van nieuwe grondposities.