Bestuur
Diverse ontwikkelingen in de samenleving zoals decentralisaties, individualisering, digitalisering en mondigere burgers maken dat de context waarin de overheid opereert verandert. Als gevolg hiervan worden er andere eisen aan de lokale overheid gesteld en is het belangrijk om als lokale overheid goed aansluiting te hebben bij vragen uit de samenleving. Ook binnen de gemeente Ede is deze ontwikkeling zichtbaar door ontwikkeling van participatief en gebiedsgericht werken.