Inkomensvoorziening
In 2017 is het aantal uitkeringsgerechtigden voor het eerst sinds 2012 weer gedaald. Deze dalende trend is zichtbaar vanaf het tweede kwartaal.