Natuurbeschermingswet
Per 1 januari 2017 is de wet natuurbescherming van kracht. Vanaf die datum bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Er wordt conform de Wet natuurbeschermingswet gewerkt in grote lijnen komt het overeen met de voorgaande wetgeving.

Omgevingswet
De omgevingswet zal op termijn veel wet- en regelgeving gaan vervangen. Dit zal gevolgen hebben voor ons beleid op het gebied van de kapitaalgoederen, denk bijvoorbeeld aan de wegenwet, de natuurbeschermingswet en de kapregels voor bomen. Met het inwerking treden van de omgevingswet zal het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) mogelijk facultatief worden.  

Klimaatverandering
Vanwege klimaatverandering zullen we niet alleen moeten leren omgaan met piekbuien, maar ook met verdroging als gevolg van langdurige droogte. Zeker tegen de rand van de Hoge Veluwe kan ineens veel regen vallen. Met name in sterk verstedelijkte gebieden, zoals het centrum van Ede, speelt ook het optreden van hittestress een toenemende rol van betekenis.

Kunstgrasvelden
In 2019 zal de Europese Commissie een besluit nemen over de toegestane normen voor het gebruik van rubber infill voor kunstgrasvelden. Dit kan gevolgen hebben voor onze kunstgrasvelden.