Er is een sluitend aanbod voor inwoners van Ede ten behoeve van hun maatschappelijke participatie.