Onderwijshuisvesting
Samen met schoolbesturen ontwikkelden we een strategisch huisvestingsplan om de kwaliteit van schoolgebouwen nu en in de toekomst te kunnen borgen. Een belangrijk onderwerp in het onderwijsveld is het realiseren van Kindcentra om een doorlopende ontwikkelingslijn van het kind mogelijk te maken. Naast de inhoudelijke samenwerking tussen de diverse functies komt ook de vraag van de (gezamenlijke) huisvesting op de agenda. Vanuit de mogelijkheden die het Strategisch huisvestingsplan biedt, kunnen we de ontwikkeling van Kindcentra stimuleren en faciliteren.