De doelstelling van het programma Veiligheid is te komen tot een veilige samenleving in Ede.

Het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 "Samen sterker” was ook in 2017 leidraad bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Integrale samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en andere partners zoals Veiligheidshuis, politie, OM, samenwerking met 79 andere gemeenten in Oost Nederland en de bewoners, staat in het veiligheidsbeleid centraal. Er wordt gebiedsgericht en integraal gewerkt. Dit betekent dat de gemeentelijke afdelingen toezicht, beheer, veiligheid, samen met politie en andere organisaties samenwerken in vier wijkteams. De koppeling met de sociale teams is gelegd. De focus van het programma veiligheid ligt bij de aanpak van risicojeugd en zorgmijders, de aanpak van High Impact Crimes, zoals diefstallen en geweldsmisdrijven en het voorkomen van radicalisering. In 2017 is een begin gemaakt met de aanpak van het thema ondermijning zoals, het tegengaan van hennepteelt en drugsproductie.

Het Sociaal Interventieteam (SIT) is doorontwikkeld tot het Interventieteam. Dit betekent dat het samenwerkingsverband tussen de sociale partners, politie en OM is verstevigd.

De afdeling Toezicht werkt met bevoegde, integraal inzetbare handhavers zodat flexibel, snel, daadkrachtig en slagvaardig kan worden opgetreden. Door specialisaties op het gebied van jeugd, horeca, flora en fauna en wijkhandhavers leveren we maatwerk. Cameratoezicht geeft ondersteuning bij deze taken.