Wat willen we bereiken?

Onderwijshuisvesting
Doel
Leerlingen in Ede kunnen gebruik maken van een aanbod van onderwijsvoorzieningen dat minimaal voldoet aan de wettelijke eisen.

Met het Strategisch huisvestingsplan gaan we systematisch en volgens een vastgestelde agenda alle schoolgebouwen in Ede brengen op het niveau van het meest actuele bouwbesluit inclusief Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Inmiddels zijn twee schoolgebouwen al in voorbereiding.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijshuisvesting

1.

Uitvoeren van de voorgenomen activiteiten voor 2017 die beschreven staan in het Strategisch Huisvestingsplan. Dit plan is in het voorjaar van 2017 vastgesteld. De gemeenteraad heeft inmiddels kennisgenomen van het meer inhoudelijk uitgewerkte Strategisch Huisvestingsplan deel 2 .

Toelichting