Wat willen we bereiken?

Sport
Doel
Meer inwoners in Ede sporten en bewegen voor vitaliteit en contact.

Subdoelen

  • Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm.
  • Hogere deelname aan sportverenigingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport

Sportfaciliteiten

1.

Vaststellen van een huisvestingsplan voor buitensport om vraag en aanbod naar velden en kleedkamers op elkaar af te stemmen.

2.

Naar aanleiding van de vastgestelde zwembadvisie Zwembad De Peppel revitaliseren.

3.

Start realisatie sporthal Zandlaan.

4.

Vaststellen van de kaders voor de wijze waarop gemeente Ede de Open club-gedachte wil stimuleren en het uitvoeren van deze kaders.

Toelichting

In 2017 hebben we een traject doorlopen met aanbieders en gebruikers van sportpark Peppelensteeg. Dit proces van afstemming duurde langer dan vooraf ingeschat. De gezamenlijke visie van de aanbieders en gebruikers wordt in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd.