Wat willen we bereiken?

Bestuur
Doel
Het waarborgen van de lokale democratie.

Subdoelen

  • Transparant en democratisch bestuur gericht op samenwerking.
  • Publieksparticipatie binnen planvorming en besluitvorming.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuur

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Toepassen overheids- en publieksparticipatie tussen inwoners, instellingen en de gemeente.

Toelichting

  1. Overheids- en publieksparticipatie wordt onderdeel van de werkprocessen binnen de gemeente Ede. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in de samenleving en krijgt in 2018 een vervolg.