Wat willen we bereiken?

Dienstverlening
Doel
Optimaliseren van de publieke dienstverlening aan en communicatie met de inwoners.

Subdoelen

  • Inwoners zijn tevreden over de publieke dienstverlening.
  • Goede, heldere en tijdige informatievoorziening aan de klant (intern en extern).
  • Waarborgen van goed voorbereide verkiezingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dienstverlening

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Via alle kanalen krijgen burger en bedrijven dezelfde informatie, waarbij waar mogelijk steeds meer sturing plaatsvindt naar het digitale kanaal.

2.

Het proces rondom informatievoorziening stroomlijnen.

3.

Organiseren volgens draaiboek van de Tweede Kamer verkiezingen op 18 maart 2017.

Toelichting

  1. In de landelijke monitor doelgerichte digitalisering in 2017 scoort de gemeente Ede in de top 10 van beste presterende gemeente.
  2. In 2017 is gestart met een aantal projecten waaronder de implementatie zaaksysteem en de ontwikkeling van een nieuwe website waarmee het proces rondom de informatievoorziening verder geoptimaliseerd gaat worden.
  3. De organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 is succesvol verlopen in Ede. Met een opkomst van 85,1% was deze aanzienlijk hoger dan de 79,6% in 2012.