Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Doel
Optimalisatie bereikbaarheid en verkeersveiligheid Ede.

Subdoelen

  • Een toekomstbestendige bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer.
  • Behoud verkeersveiligheid en een verkeersveilige infrastructuur.
  • Het gebruik van duurzame vervoersmiddelen.
  • Een aantrekkelijk parkeerklimaat.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Uitvoeren van doelgroepspecifieke activiteiten ten behoeve van een verkeersveiliger gebruik van de infrastructuur, samen met marktpartijen.

2.

Uitvoeren van de projecten zoals beschreven in het fietsplan van 2016, waaronder het aanleggen van extra fietspaden, het verwijderen van obstakels, het verbeteren van kruispunten en het promoten van fietsgebruik. Inzetten op het uitbreiden van duurzame automobiliteit in de gemeente Ede, zoals het plaatsen van laadpalen, een groen gasvulpunt en vergroening van het gemeentelijke wagenpark.

3.

Optimaliseren van het parkeerklimaat, met als doel een hogere kostenefficiëntie, een aantrekkelijker winkelklimaat, meer klanttevredenheid en het voorkomen van parkeeroverlast.

Toelichting

  1. Dit omvat onder andere verkeerseducatie en is een jaarlijks terugkerende activiteit. Voor 2017 zijn alle activiteiten uitgevoerd.
  2. Het Fietsplan 1e tranche omvat ruim 70 projecten. De helft van de niet infra-projecten zijn in 2017 afgerond, de andere helft wordt in 2018 afgerond. Veel van de infraprojecten zijn in 2017 voorbereid. Een deel van de infraprojecten wordt in 2018 uitgevoerd. Het andere deel kan pas in 2019 en enkele nog later vanwege de samenhang met andere (ruimtelijke) projecten. De voorbereidende werkzaamheden worden vrijwel allemaal in 2018 afgerond.
  3. De uitvoering van de projecten ligt op schema en de jaarlijks terugkerende activiteiten, die in 2017 plaatsvonden,  zijn afgerond.