Algemene middelen
Op 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. In 2017 is gewerkt aan de opdracht om op weg naar 2018 handen en voeten te geven aan het wettelijk verplicht privacybeleid (gegevensbescherming) en securitybeleid (beveiligingsbeleid). We hebben privacybeleid opgesteld en inzicht gecreëerd in alle verwerkingen van persoonsgegevens en processen met verandertrajecten.