Belastingen en heffingen
Eind 2017 heeft het Gerechtshof in Arnhem uitspraak gedaan in een zaak tussen Liander, Vitens en de gemeente Voorst. Deze uitspraak heeft mogelijk effect op de precariobelasting in Ede. Hierover heeft het college de raad kort voor de begrotingsbehandeling van november 2017 geïnformeerd. (Raadsmemo Precario 07 november 2017)

Begin 2018 wordt deze casus bestudeerd ter bepaling van de te volgen strategie.