Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
In de gemeente is nog veel te winnen voor de fiets en de fiets wordt steeds belangrijker. Ook neemt het aantal ongevallen met een fiets toe. De gemeenteraad heeft in 2016 besloten in te zetten op verbetering van het fietsklimaat. Dit betekent voor 2018 dat de meeste activiteiten op het gebied van verkeer betrekking hebben op de fiets. Het Rijk zet fors in op het verduurzamen van het wagenpark in Nederland door onder meer belastingmaatregelen. In het verlengde hiervan stimuleert de gemeente Ede duurzame automobiliteit.