Uitgifte bedrijfslocaties
In 2017 is geprofiteerd van een aantrekkende economie waarbij ook de vraag naar bedrijfskavels is toegenomen. Mede door de proactieve en intensieve benaderingswijze van de leads volgens de aanpak van het (IAWB) zijn een aantal ondernemers van leads tot concrete kopers omgevormd.  Dit heeft geresulteerd in de verkoop van een aantal kavels op bedrijventerreinen BTA12, De Vallei en Het Laar. In totaal is er 6,9 ha bedrijfsterrein verkocht.