Wat willen we bereiken?

Inwoners in Ede hebben regie over hun eigen leven, doen mee naar vermogen, en krijgen indien nodig daarbij begeleiding en ondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?