De nota Verbonden Partijen (2009) wordt geactualiseerd. De inzichten van de notitie Verbonden Partijen van de commissie BBV worden hierin meegenomen. De handreiking netwerkrelaties geeft richting aan de afwegingen die gemaakt worden bij het aangaan van nieuwe en/of evaluatie van bestaande relaties. 2018 staat in het teken van verdere implementatie van de handreiking, waarbij met name aandacht wordt besteed aan bewustwording en scholing.