Vennootschappen en coöperaties

ACV-groep
ACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen. De aandelen zijn in het bezit van de gemeente Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal. ACV Gemeenten voert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit en ACV Bedrijven verzorgt de commerciële activiteiten van de groep. Zoals gezegd maakt ook Restore Kringloop met winkels in Ede en Veenendaal onderdeel uit van ACV. In totaal biedt ACV werk aan meer dan 200 medewerkers en vrijwilligers. Naast de focus op de kernactiviteit afvalinzameling, is er grote aandacht voor duurzaamheid (onder andere hergebruik) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Restore, Road2Work en dergelijke). Taakverbreding heeft plaatsgevonden richting beheer openbare ruimte.

* Cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016

Werkkracht Ede BV
Het besluit om Permar Ws per 1-1-2018 als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening op te heffen, is voor de gemeente Ede aanleiding geweest om Werkkracht Ede BV op te richten dat dienstverlening aanbiedt voor de brede doelgroep van de participatiewet, inclusief Wsw-werknemers.  

NV Bank Nederlandse Gemeenten

* Cijfers zijn ontleend aan jaarverslag 2017