Ontwikkelingen 2017

De markt voor de woningbouw heeft zich in 2017 wederom positief ontwikkeld. In de regio zijn in 2017 bijna 3% minder woningen verkocht dan het jaar daarvoor. Dit wordt echter vooral veroorzaakt door de afname in het aanbod. De verkoopprijs van bestaande woningen heeft zich positief ontwikkeld, gemiddeld een stijging van 7,9%. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde (9,1%)
Als afgeleide hiervan zijn de prijzen voor bouwgrond in 2017 gestegen. Deze stijging is verwerkt in de taxaties voor bouwgrond die in december 2017 door de Raad zijn vastgesteld.
In 2017 is binnen de plannen de ambitie om te kunnen starten met de bouw van 595 woningen opgenomen, terwijl we in de doorrekening van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties zijn uitgegaan van de start bouw van 520 woningen. De werkelijke productie (start bouw) is met 670 woningen hoger dan de ambitie.

Het herstel van de economie is ook zichtbaar in de toename van interesse in bedrijfsgrond. Dit vertaalt zich nog niet in een stijging van de grondprijzen voor bedrijfsgrond. De werkelijke levering van bedrijfsgrond in 2017 bedraagt 6,9 hectare, waar een verwachting van 4,8 hectare was aangegeven.