Niet alle geïdentificeerde risico’s zullen zich tegelijkertijd en in maximale omvang voordoen. Het gevolg hiervan is dat de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan het totaal van alle risico’s. Door middel van een statistische toets wordt berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij een, door gemeente Ede gekozen, zekerheidspercentage van 90%.

Risicobedrag en benodigde weerstandscapaciteit

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Integraal

Algemene dienst

Grondexploitaties

Totaal risicobedrag

115.585

68.528

47.057

Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid)

27.637

18.733

12.397