Informatievoorziening, informatiebeveiliging en automatisering

ICT is een belangrijke basis voor het goed functioneren van de organisatie. Steeds meer processen worden gedigitaliseerd en ook de gemeente is steeds meer (24/7) digitaal in contact met haar burgers, bedrijven en gerelateerde instanties of organisaties. Het belang van een goed functionerende ICT-omgeving is hierbij cruciaal. De Roadmap ICT is voor het overgrote deel gerealiseerd en in beheer genomen. Enkele zaken, zoals de aanleg van glasvezel van Raadhuis naar de werf, worden in 2018 uitgevoerd. Het College en de Raadsklankbordgroep ICT worden frequent op de hoogte gehouden over de voortgang en resultaten van de uitvoering van projecten en de ontwikkelingen naar de toekomst toe.

Informatiebeveiliging en privacy
De gemeente moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om hieraan te voldoen zijn investeringen en blijvende aandacht (bewustzijn) nodig om te voldoen aan de wet- en regelgeving. In 2017 zijn de projecten netwerkzonering, de kwetsbaarhedenscanner en een verbeterde anti-spam oplossing gerealiseerd. Ook zorgen we voor periodieke veiligheidsupdates van onze omgevingen.

Applicatielandschap
Een groot aantal applicaties van de gemeente Ede is al lange tijd in gebruik en werkt niet altijd volgens de laatste versie. Daarnaast zijn voor bepaalde functies meerdere (soortgelijke) applicaties in gebruik. In 2017 is een start gemaakt met het vervangen van applicaties die qua functionaliteit zijn verouderd. Daarnaast is begonnen met de transformatie van de Edese website en het intranet naar meer intuïtieve omgevingen voor informatie, samenwerking  en dienstverlening aan burgers en bedrijven. De ingezette beweging van ‘het huis op orde’ is nog niet volledig afgerond, maar de omgeving is wel veiliger en stabieler.