Huisvesting

In 2017 zijn na het vertrek van de ODDV naar de Manenberg de laatste onderdelen van onze gebouwen verbouwd naar de huisstijl. Hiermee zijn er in het gebouw De Doelen meer werk- en overlegplekken gekomen. Eind 2017 is gestart met de verbouw van Burgerzaken en in begin 2018 gerealiseerd. In 2017 is gestart met het opstellen van een nieuw strategisch huisvestingsplan dat wordt opgeleverd in 2018.

Fysieke beveiliging van gebouwen
In 2017 is gestart met de aanbesteding van het vervangen van het toegangscontrolesysteem inclusief de passen en het vervangen van de beveiligingscamera’s om de fysieke beveiliging van de gebouwen te verbeteren en structureel te garanderen. De afronding van het project volgt in het vierde kwartaal van 2018.