Archief

Het jaar 2017 heeft vooral in het teken staan van de voorbereiding op de implementatie van een nieuw DMS/Zaaksysteem in 2018. Er is ingezet op naleven van de archiveringsprincipes en de afbouw van papieren archieven. Streven is om voor Prinsjesdag 2018 ruim 250 producten te ontsluiten in het nieuwe Zaaksysteem/DMS. Waardoor niet alleen intern informatie makkelijker vindbaar is, maar ook burgers via mijnoverheid digitaal hun beschikking kunnen ontvangen. Een groot aantal nieuwe erfgoedcollecties is digitaal beschikbaar gesteld via de digitale zoekomgeving Archieval, maar ook als open data en in wiki-omgevingen.