Mijlpalen

  1. Doorontwikkeling Bestuurlijk Aanbesteden: tussentijds worden college en gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang.
  2. Lopende taken projectleiding hulpstructuur (inkoop en wonen/zorg) worden steeds meer belegd in de lijnorganisatie. Eind 2018 is deze structuur volledig ingebed.
  3. Doorontwikkelen arrangementen die vanuit klantperspectief samenhangende ondersteuning bieden op basis van resultaatsturing en zo mogelijk regie mede beleggen bij uitvoering (gemeentelijke en zorgaanbieder).
  4. Doorontwikkelen sociale infrastructuur/inkoop structuur ten behoeve van realisatie beleidsdoelstellingen en integrale benadering.
  5. Evaluatie uitvoeringskosten, 2017/2018.