De realisatie van het World Food Center (WFC) komt steeds dichterbij. World Food Center Development ontwikkelt samen met toonaangevende bedrijven en de WUR het concept uit. De bedoeling is dat in de Mauritskazerne in 2018 wordt gestart met een eerste fase van het WFC. Aan het WFC wordt een vernieuwend onderzoeksprogramma van wetenschap (vijf universiteiten) en bedrijfsleven gekoppeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, gedrag en co-creatie. De Provincie Gelderland heeft het WFC benoemd als een van haar beeldbepalende projecten. Het WFC is opgenomen in de Voedselagenda van het Rijk.

Tot en met 2017 is door de gemeente en World Food Center Development gewerkt aan een nieuw stedenbouwkundig plan en is gestart met de voorbereidingen van het juridisch-planologische traject. Vooruitlopend op de ontwikkeling zijn in de Frisokazerne de eerste foodbedrijven gevestigd.