Totale herstructurering van het station Ede-Wageningen en de directe omgeving.

Kanttekening
Voor het project Spoorzone is een gemeenschappelijke projectorganisatie ingericht met medewerkers van de gemeente Ede, NS en ProRail. De gemeentelijke inbreng verloopt primair via het projectbureau Veluwse Poort.