• Langere doorlooptijd bestemmingsplan procedure, waardoor vertraging ontstaat in de uitvoering (kostenontwikkeling loopt door, extra plankosten noodzakelijk, tijdelijke maatregelen noodzakelijk, risico op deadline subsidies).
  • Hogere kostenontwikkeling dan voorzien in beschikbaar gesteld krediet.
  • Reguliere uitvoeringsrisico's.

Alle bovenstaande risico’s zijn gekwantificeerd en opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente Ede.