Op 1 januari 2011 heeft de gemeente Ede de voormalige kazerneterreinen in eigendom en beheer gekregen. Dit op basis van de koopovereenkomst uit 2007 en onderbouwd door het Masterplan Ede Oost uit 2005. Vervolgens is in 2011 door de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen vastgesteld. Dit Ontwikkelingsplan vormde in 2013 op zijn beurt de basis voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Kazerneterreinen, in 2016 gevolgd door een uitwerkingsplan en geactualiseerd beeldkwaliteitsplan Simon Stevin.

In 2014 zijn de eerste koopovereenkomsten voor woningbouw op Maurits Noord met projectontwikkelaars ondertekend. In 2015, 2016 en 2017 gevolgd door koopovereenkomsten met projectontwikkelaars en particulieren voor meerdere woningbouwlocaties, vrije kavels en gebouwen op zowel Maurits Noord, Elias Beeckman als Simon Stevin.

Afhankelijk van de snelheid van verkoop van woningbouwlocaties of gebouwen, en het opleveren van de woningen, wordt gestart met het bouw- of woonrijp maken van de diverse locaties. Hiermee worden de kosten zoveel mogelijk uitgesteld totdat er zicht is op een opbrengst. Op alle drie de kazernes is intussen wel de hoofdstructuur als goed te onderhouden bouwweg aangelegd. Hiermee is een goede ontsluiting te allen tijde beschikbaar, maar worden de aanliggende bouwvelden pas gereed gemaakt wanneer daadwerkelijk de grond is verkocht.

De verkoop van woningbouwgrond vindt plaats in fases. Inclusief de 4e fase, welke eind 2017 is gestart voor de realisatie van 98 woningen, is er voor circa 750 van de in totaal 950 nieuwbouwwoningen grond uitgegeven. Uiteindelijk zullen er op de kazerneterreinen Maurits Noord, Elias Beeckman en Simon Stevin ongeveer 1.250 woningen komen. In de gebouwen die worden gehandhaafd zullen de overige 300 woningen worden gerealiseerd.

De verkoop van het eerste monumentale pand, de Frisokazerne, heeft in 2014 plaatsgevonden. Vervolgens zijn in de afgelopen vier jaar voor het gehele Beeckmancomplex (13 gebouwen), 9 gebouwen op Maurits Noord waarvan één van de twee H-gebouwen (de Arthur Koolkazerne), het Sociaal Pension, 7 van de zogenaamde Stallen én de twee legeringsgebouwen op Simon Stevin koopovereenkomsten gesloten. Daarmee blijven er nog 9 over. Inclusief 2017 is net iets minder dan de helft (16 van de 33) van het totaal aantal gebouwen in eigendom overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

Het jaar 2017 is voorspoedig verlopen voor de ontwikkelingen op de kazerneterreinen. Op meerdere plekken is gestart met de restauratie en verbouwing van gebouwen. Zowel op Maurits noord, de Simon Stevin als op de Elias Beeckman worden in totaal 8 grote voormalige legeringsgebouwen momenteel onder handen genomen, en de eerste resultaten laten zich zien. Dit geldt ook voor een aantal van de voormalige stallen op Maurits noord. Voor wat betreft de nieuwbouw is het eveneens een productief jaar geweest; veel vrije kavels zijn opgeleverd, voor 8 nieuwe kavels moest geloot worden en op Maurits noord en Simon Stevin is gestart met de nieuwbouw van circa 120 woningen.