nominale bedragen x € 1 miljoen

Investering

Dekking

Reeds gerealiseerd (boekwaarde)

80,6

Reeds gerealiseerd (boekwaarde)

41,3

Nog te maken kosten

39,5

Nog te realiseren opbrengsten

62,4

Totaal

120,1

103,7

Resultaat (Netto Contante Waarde)

-15,5*

* = opgenomen in voorziening negatieve plannen