In totaal is er door de Raad en Provincie Gelderland € 1,5 miljoen voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Tot eind 2017 is circa € 1,3 miljoen van dit budget besteed. In de afgesloten grond- en samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de gemeente en WFC Development elk tot een bedrag van € 0,5 miljoen bijdragen aan de ontwikkelingskosten van het WFC Experience Center.

Voor 2018 is er nog € 0,2 miljoen vanuit de oorspronkelijke middelen beschikbaar en is er in de Programmabegroting 2018-2021 vanuit het investeringsfonds Impuls Ede nog € 0,2 miljoen budget aan toegevoegd. Daarnaast hebben ook provincie en WFC Development zich bereid verklaard om middelen beschikbaar te stellen voor het afronden van de planfase.