nominale bedragen x € 1 miljoen

Investering

Dekking

Reeds gerealiseerd (boekwaarde)

39,6

Ministerie I&W

42,1

Reeds beschikbaar krediet westelijke Spoorzone

5,6

Provincie Gelderland

30,0

Kredietaanvraag OV-knoop

75,2

Gemeente Ede (reserve)

10,0

Gemeente Ede overige bijdragen:
Bijdragen bovenwijks
Provincie Gelderland (GSO-4 gelden)

11,9
5,0

Rentevergoeding
Bijdrage algemene dienst gemeente Ede
Overige bijdragen

9,2
3,4
5,2

Storting vanuit Parklaan

3,6

Totaal

120,4

120,4

Resultaat (nominaal)

0,0