• Kleinere loopstroom langs commerciële plint dan verwacht.
  • Hogere kostenontwikkeling dan voorzien in beschikbaar gesteld krediet.
  • Gezien de lange looptijd van het project Spoorzone is het onvermijdelijk dat de druk groter wordt om niet voorziene/geraamde wijzigingen alsnog door te voeren. Als voorbeeld: de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, elektrische fietsen en/of bussen.
  • Fasering- /vertragingsrisico.

Alle bovenstaande risico’s zijn gekwantificeerd en opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente Ede.